LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Nhiễm Bẩn Bột & Hạt Nhựa

Máy Quét Kiểm Tra Hạt Nhựa (PS800C)

Máy quét kiểm tra hạt nhựa (PS800C) của OCS có thể phân tích các hạt có độ trong suốt cao và mờ đục khi rơi tự do bằng cách sử dụng hai camera quét vạch màu riêng biệt (kiểm tra mặt trước và mặt sau của luồng hạt) với công suất lên tới 1.000 kg/h, tùy thuộc vào hạt kiểm tra..

Hệ thống phát hiện tạp chất cho thấy sản phẩm bị lệch màu. Một tính năng bổ sung của PS800C là hệ thống nắp nhiều rãnh giúp phân loại các hạt bị nhiễm bẩn. Nồng độ masterbatch cũng có thể được xác định. Các ưu điểm khác là việc truyền dữ liệu kết quả theo thời gian thực sang quá trình sản xuất và kiểm soát quy trình cũng như cải tiến sản phẩm thông qua việc phân loại các hạt bị nhiễm bẩn.

Các nguyên liệu thô có thể kiểm tra bao gồm các hạt có độ trong suốt cao, mờ đục và các hạt có màu.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: