LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị In Thạch Bản Nano

Eitre 3

Hệ thống EITRE® 3 là công cụ rất linh hoạt cho các khu vực chiếu sáng trạng thái rắn, các thành phần quang học và vi quang học, phương tiện có hoa văn, sinh học y tế và khoa học đời sống, lab-o-chip, MEMS / NEMS và chất bán dẫn. Hệ thống NIL có thể được định cấu hình để thực hiện in toàn bộ diện tích dựa trên công nghệ SoftPress® đã được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độc đáo và cao cấp của bộ gia nhiệt, được nhúng trong mâm cặp đế, cung cấp sự phân bố nhiệt độ đồng đều trên toàn bộ khu vực in. Khả năng kiểm soát nhiệt độ tuyệt vời và khả năng cài đặt linh hoạt này giúp bạn có thể sử dụng nhiều loại polymer in ấn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: