LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị In Thạch Bản Nano

Eitre 8

Hệ thống in thạch bản nano (NIL) EITRE® 8 cung cấp giải pháp in thạch bản thủ công và giá cả phải chăng, cho phép sao chép các mẫu cả trong phạm vi micro và nano. Công nghệ nhúng SoftPress® rất quan trọng vì nó cung cấp khả năng kiểm soát độ dày lớp phủ tuyệt vời trên toàn bộ khu vực in và cho phép chuyển mẫu chính xác.

Hệ thống này cũng rất linh hoạt vì nó có thể được cấu hình cho nhiều quy trình in khác nhau được sử dụng bao gồm dập nổi nóng, UV NIL, NIL nhiệt, quy trình xử lý nhiệt đồng thời và UV (STU®).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: