LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị In Thạch Bản Nano

Sindre 600

Nền tảng in ấn Sindre® tự động hoàn toàn là một phần mở rộng dòng sản phẩm NIL của Obducat. Nền tảng Sindre cho phép một giải pháp sản xuất nhất quán, đáng tinh cậy và thông lượng cao kết hợp với độ phân giải cao và điều khiển CD năng suất cao.

Sindre® bao gồm giải pháp in thạch bản nano toàn diện kết hợp giữa máy móc và công nghệ xử lý đảm bảo sản xuất với chi phí hiệu quả. Hệ thống Sindre® HVM có thể được áp dụng cho một số lĩnh vực như OLED, LED, MEMS/NEMS (Hệ thống cơ điện Micro/Nano), Màn hình và ổ cứng HDD, etc.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: