LMS Technologies Vietnam

Máy Chụp X-Ray Kiểm Tra Khuyết Tật Không Phá Hủy Mẫu Trong Công Nghiệp

Xslicer SMX-1010/1020

Xslicer SMX-1010/1020 là một hệ thống tia X phát xạ dọc được trang bị máy phát tia X vi tiêu điểm 90 kV và một đầu dò tấm phẳng FPD có độ phân giải cao.

Ngoài những cải tiến về khả năng hoạt động, tốc độ di chuyển theo từng giai đoạn và tốc độ thu nhận của đầu dò cũng đã tăng lên, rút ngắn đáng kể thời gian kiểm tra. Quá trình kiểm tra hiện đã hiệu quả hơn. Quy trình làm việc cũng đã được đơn giản hóa cho đơn vị CT (tùy chọn có sẵn) và khả năng hoạt động đã được cải thiện.

Với Xslicer SMX-1010/1020, mọi thứ từ việc kiểm tra bằng huỳnh quang tia X đối với bảng mạch, cảm biến và các bộ phận gắn trên bề mặt cho đến phân tích khuyết tật 3D bằng CT đều có thể được thực hiện với một thiết bị duy nhất.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: