LMS Technologies Vietnam

Máy Chụp X-Ray Kiểm Tra Khuyết Tật Không Phá Hủy Mẫu Trong Công Nghiệp

inspeXio SMX-225CT HR Plus

inspeXio SMX-225CT FPD HR là hệ thống microfocus X-ray CT hiệu suất cao được Shimadzu trang bị Microfocus X-ray và độ phân giải lớn với đầu dò Flat Panel Detector (FPD).

Vùng phát hiện lớn, độ phân giải đầu vào tương đương 14 megapixel và bộ tạo tia X vi tiêu điểm nâng cao cho phép hình ảnh CT với trường nhìn lớn, độ phân giải và độ tương phản cao.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: