LMS Technologies Vietnam

Máy Chụp X-Ray Kiểm Tra Khuyết Tật Không Phá Hủy Mẫu Trong Công Nghiệp

XSeeker 8000

XSeeker™ 8000 – Thiết kế cho sự đơn giản

Hệ thống chụp cắt lớp (CT) tia X để bàn XSeeker 8000 được trang bị một máy phát tia X công suất cao và một đầu dò bảng phẳng có độ phân giải cao. Mặc dù kích thước nhỏ gọn, nó có công suất tia X cao 160 kV, cho phép quan sát rõ ràng các bộ phận bằng nhựa đúc cũng như các bộ phận đúc khuôn nhôm và các bộ phận kim loại khác.

Ngoài ra, phần mềm điều khiển XSeeker mới được phát triển cung cấp khả năng hoạt động cao và công suất cao nhất cho đến nay.

Với chất lượng hình ảnh rõ nét và công suất cao, nó hỗ trợ các ứng dụng trong nhiều trường hợp, từ quan sát chi tiết trong quá trình phát triển sản phẩm và đánh giá chất lượng đến kiểm tra tại địa điểm gia công.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: