LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Lưu Biến Chỉ Số Chảy Trực Tuyến

Máy đo lưu biến thời gian thực RTR/RTS

Máy đo lưu biến thời gian thực RTR / RTS của GOETTFERT có chức năng tương tự như một máy đo lưu biến mao quản thực hiện các phép đo liên tục để sử dụng trong kiểm soát chất lượng trực tuyến. Hệ thống được sử dụng trong kiểm soát sản xuất để theo dõi các polymer có độ nhớt cao và thấp trong quá trình sản xuất và chế biến nguyên liệu thô.

Các thông số lưu biến quan trọng khác nhau trong chế độ thời gian thực đang được cung cấp, được sử dụng để truy cập các đặc tính của polymer. Sau khi thử nghiệm đã được thực hiện, polymer nóng chảy từ đường cung cấp vật liệu được đưa trở lại quy trình bởi RTR trong một mạch vòng kín. Chất nóng chảy mới được cung cấp liên tục vào mao quản thông qua dòng tuần hoàn (CS) được phủ lên dòng đo thực tế (MS).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
Máy đo lưu biến thời gian thực RTR của Goettfert là máy đo mao quản trực tuyến đầu tiên trên thị trường với hệ thống ba máy bơm đã được cấp bằng sáng chế.