LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Lưu Biến Chỉ Số Chảy Trực Tuyến

Máy đo lưu biến dòng biên

Máy đo lưu biến dòng biên SSR của GOETTFERT dựa trên máy đo lưu biến mao quản trực tuyến hồi lưu chảy đầu tiên do GOETTFERT phát triển cách đây nhiều năm. SSR mới sử dụng cùng một đường truyền nóng chảy hình khuyên như cũ và không có dòng chất thải nào được tạo ra vì vật liệu đã thử nghiệm được trả lại cho máy đùn. Ưu điểm của SSR là chỉ cần một vòi dẫn và điều này làm cho việc lắp đặt hệ thống vào máy đùn đơn giản hơn.

Kết nối khe hở hình khuyên SSR tương thích với lỗ khoan M18x1,5 “được tiêu chuẩn hóa (hoặc M26 hoặc M36 x 1,5”). Do đó, có thể lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng cho bất kỳ lỗ khoan nào hiện có của máy đùn, vốn thường được chuẩn bị cho cảm biến áp suất hoặc nhiệt độ. Điều này cũng có nghĩa là chi phí thấp hơn, giảm thiểu nỗ lực lập kế hoạch và loại bỏ việc sửa đổi đắt tiền của máy đùn với một tấm tiếp hợp phù hợp.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: