LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Khuyết Tật Và Nhiễm Bẩn Màng Film

Máy Kiểm Tra Mẫu Màng (ST4)

Máy kiểm tra mẫu OCS (ST4) là một thiết bị nhỏ gọn để bàn phát hiện quang học các bất thường và nhiễm bẩn trên các bề mặt trong suốt và không trong suốt như nhựa, thép, giấy, hàng dệt và sản phẩm không dệt. Nó được sử dụng trong các phòng thí nghiệm của các công ty sản xuất cũng như trong các trung tâm nghiên cứu và phát triển. Hệ thống có thể hoạt động ở chế độ phản xạ hoặc truyền qua tùy thuộc vào vật liệu.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: