LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Khuyết Tật Và Nhiễm Bẩn Màng Film

Máy Phân Tích Màng Film (Tape) Bằng Tia X (XTA100)

Máy phân tích màng film (Tape) bằng tia X (XTA100) của OCS là một hệ thống kiểm tra dựa trên tia X dành cho màng polyme trong ngành công nghiệp dây và cáp được phát triển đặc biệt để phát hiện các khuyết tật kim loại. Màng film được kiểm tra bằng hệ thống camera X-quang có độ phân giải cao. Các kết quả đo được phần mềm XTA100 phân tích theo yêu cầu cụ thể của khách hàng và phân loại lỗi/khuyết tật. Tất cả các kết quả đo có liên quan được hiển thị rõ ràng và có thể được xuất sang tất cả các định dạng tệp phổ biến. XTA100 có thể được kết hợp với các hệ thống kiểm tra màng khác của OCS, chẳng hạn như TQA100. Sự kết hợp này cung cấp các kết quả đo bổ sung cho phép phân tích chuyên sâu hơn về các khuyết tật.

Nguyên liệu thô có thể kiểm tra là màng polyme (tape).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: