LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Khuyết Tật Và Nhiễm Bẩn Màng Film

Máy Phân Tích Bề Mặt Màng Film (FSA100V2/FSA200V2)

Máy phân tích bề mặt phim OCS (FSA100V2/FSA200V2) là một hệ thống kiểm tra bề mặt mô-đun dành cho màng polyme. Nó có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm cũng như trong quá trình sản xuất. Màng film được kiểm tra bằng máy ảnh dòng CMOS có độ phân giải cao và đèn LED công suất cao dành riêng cho người dùng. Sự kết hợp này cho phép phát hiện khuyết tật tối ưu trong màng polyme trong suốt, mờ đục và có màu. Trong phần mềm FSA100, các kết quả đo được phân tích theo yêu cầu cụ thể của người dùng, các lỗi được phân loại và chất lượng phim được xác định.

FSA100V2 có thể được kết hợp với các hệ thống kiểm tra màng film OCS khác, chẳng hạn như Máy phân tích màng (tape) bằng tia X (XTA100). Sự kết hợp này cung cấp các kết quả đo bổ sung, cho phép phân tích các khuyết tật trên phạm vi rộng hơn. Hơn nữa, nhiều hệ thống FSA100V2 có thể được sử dụng trên một loại màng OCS để thực hiện đồng thời các nhiệm vụ kiểm tra khác nhau, chẳng hạn như đo khúc xạ và truyền quang.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: