LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Khuyết Tật Và Nhiễm Bẩn Màng Film

Máy phân tích chất lỏng (LA20)

Máy phân tích chất lỏng OCS (LA20) được sử dụng để kiểm tra quang điện tử đối với ete cellulose hòa tan trong nước (ví dụ: methyl cellulose). Điều này cho phép phát hiện các thành phần không hòa tan. Camera màu quét vùng có độ phân giải cao và đèn LED hiệu suất cao được bảo vệ bằng vỏ kim loại khỏi bụi bẩn. Đặc biệt chú ý đến việc dễ dàng làm sạch cảm biến lưu lượng và các bộ lọc quang học. Thiết kế đặc biệt của máy tính phân tích LA20 cho phép cấu hình hoặc mở rộng hệ thống đa dạng và dành riêng cho khách hàng. Phần mềm phân tích thời gian thực cho phép người vận hành tự do định cấu hình xử lý hình ảnh. Điều này bao gồm, ví dụ, việc phát hiện các chất gây ô nhiễm thông qua các loại màu hoặc phân loại các chất gây ô nhiễm được phát hiện thành các loại màu sắc, kích thước và hình dạng có thể tự do xác định.

Vật liệu có thể kiểm tra là chất lỏng trong suốt/mờ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: