LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Kiểm Tra Vật Liệu Sắt Điện

Thiết bị phân tích PiezoMEMS

Thiết bị phân tích chính xác PiezoMEMS của Radiant Technologies tích hợp các chức năng kỹ thuật số, tương tự và mạch truyền thông với các khả năng đo vật liệu phi tuyến tính hiện có của Máy kiểm tra vật liệu phi tuyến tính chính xác Multiferroic, tất cả được giám sát bởi môi trường thử nghiệm có thể lập trình của Radiant’s Vision. Máy phân tích PiezoMEMS không chỉ đo đặc tính áp điện của các phần tử cảm biến và thiết bị truyền động của một sản phẩm thương mại, nó sẽ giao tiếp với logic điện tử của sản phẩm, nói chuyện với bộ vi xử lý nhúng, cung cấp điện áp và xung không đồng bộ cũng như đo tần số cảm biến.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: