LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Kiểm Tra Vật Liệu Sắt Điện

Thiết bị kiểm tra vật liệu sắt điện Precision Multiferroic II

Thiết bị kiểm tra vật liệu sắt điện Precision Multiferroic II là hệ thống kiểm tra tiên tiến nhất trên thị trường. Multiferroic II có định mức tần số duy nhất là 270KHz tại +/- 100V được tích hợp sẵn trong hệ thống. Máy kiểm tra Multiferroic II làm cho quá trình kiểm tra màng mỏng và đồ gốm số lượng lớn trở nên nhanh chóng và đơn giản. Nó bắt 32.000 điểm ở tần số 2 MHz để đạt được độ phân giải tần số tinh tế trong các phép đo DLTS hoặc PAINT.

Precision Multiferroic II được cung cấp với nhiều bộ khuếch đại bên trong. Multiferroic II được cung cấp với tùy chọn vôn truyền động tích hợp ± 100V, 200V và 500V. Multiferroic II có thể được mở rộng đến 10kV với việc bổ sung giao diện điện áp cao và bộ khuếch đại.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: