LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Kiểm Tra Vật Liệu Sắt Điện

Thiết bị kiểm tra vật liệu sắt điện Precision RT66C

Precision RT66C hoàn hảo cho một nhà nghiên cứu đang tìm kiếm một thiết bị linh hoạt với giá cả phải chăng. Hệ thống kiểm tra RT66C có xếp hạng tần số trễ là 1KHz. RT66C được cung cấp trong tùy chọn vôn truyền động tích hợp +/- 200V. RT66C có thể được mở rộng đến 10kV với việc bổ sung Giao diện điện áp cao 10kV và Bộ khuếch đại điện áp cao.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: