LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Kiểm Tra Vật Liệu Sắt Điện

Phụ kiện Tester

Radiant Technologies, Inc cung cấp một số phụ kiện để giúp việc kiểm tra mẫu nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả.
  • Kiểm tra điện áp cao
  • Trạm kiểm tra màng mỏng
  • Phụ kiện thử nghiệm điện áp / nhiệt độ cao bằng gốm lớn
  • Gói thử nghiệm áp điện cho phim mỏng
  • Gói thử nghiệm áp điện được làm nóng cho gốm sứ lớn đến 230C
  • Gói thử nghiệm áp điện không gia nhiệt cho gốm sứ lớn
  • Kiểm tra nhiệt độ
  • Gói điện từ dành cho phim mỏng và gốm sứ lớn
  • Kiểm tra linh kiện bán dẫn transitor
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: