LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Hệ Số Dẫn Nhiệt

LFA 467 HyperFlash®

Phạm vi nhiệt độ rộng nhất từ -100°C đến 500°C

Với một thiết bị đơn duy nhất, không cần phải hoán đổi đầu dò hay lò nung – LFA 467 HyperFlash® có thể thực hiện các phép đo từ -100°C đến 500°C. Cùng với nhiều loại phụ kiện hiện có trên thị trường, thiết bị này mở ra cánh cửa đến những khía cạnh mới hoàn toàn trong xác định các đạc tính nhiệt lý của vật liệu.

Thông lượng cao hơn gấp 4 lần do bộ giữ mẫu lên đến 16 vị trí

Một ưu điểm độc đáo của LFA 467 HyperFlash® là khả năng đo đồng thời 16 mẫu trên toàn bộ phạm vi nhiệt độ. Điều này cung cấp thông lượng mẫu tối đa với đầu vào nỗ lực và thời gian vận hành tối thiểu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
Hệ thống nạp Dewar có sẵn tự động làm đầy ở cả đầu dò và lò nung, cho phép việc vận hành không gián đoạn của hệ thống LFA liên tục ngày đêm.