LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Hệ Số Dẫn Nhiệt

LFA 457 MicroFlash®

Công nghệ tiên tiến nghiên cứu và kiểm tra các đặc tính nhiệt lý

LFA 457 MicroFlash® của NETZSCH tuân thủ công nghệ mới nhất dành cho hệ thống laser flash hiện đại. Thiết bị đặt trên bàn cho phép đo từ -125 ° C đến 1100 ° C bằng cách sử dụng hai lò nung khác nhau mà người dùng có thể chuyển đổi.

LFA 457 MicroFlash® là hệ thống LFA linh động và cập nhật mới nhất cho nghiên cứu và phát triển và cho tất cả các ứng dụng liên quan đến mô tả đặc trưng vật liệu tiêu chuẩn hoặc hiệu năng cao trong sản xuất ô tô, hàng không, vũ trụ và công nghệ năng lượng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: