LMS Technologies Vietnam

Công Nghệ Phủ Chất Dẻo Bằng Đầu Tạo Hình Khe Hẹp

FOM vectorSC

FOM vectorSC được thiết kế cho phép dễ dàng kiểm soát lớp phủ trên cả chất nền dẻo và cứng. Nó được thiết kế cho các lớp phủ màng mỏng được xử lý bằng dung dịch của các vật liệu chức năng như perovskites, OPV, CIGS, các ứng dụng cảm biến, chiếu sáng và lưu trữ năng lượng. Thiết bị phủ này là một sự lựa chọn tuyệt vời từ lớp phủ quay theo hướng xử lý quy mô trung bình, nơi các chất nền có kích thước lên đến 300×200 mm có thể được định vị tự do trên giá đỡ mẫu. Toàn bộ thiết lập cũng có thể được đặt trong tủ hút. Với một máy bơm xi lanh tích hợp hiệu suất cao và một đầu khuôn khe hẹp được thiết kế đặc biệt, có thể kiểm soát độ dày màng ướt chính xác và mức tiêu thụ vật liệu tối thiểu.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: