LMS Technologies Vietnam

Công Nghệ Phủ Chất Dẻo Bằng Đầu Tạo Hình Khe Hẹp

FOM alphaSC

FOM alphaSC cung cấp sự kết hợp tối ưu giữa khả năng kiểm soát, chức năng và tính linh hoạt trong nghiên cứu và sản xuất màng mỏng, do đó cho phép tự do thử nghiệm trong việc xây dựng các công thức sơn phủ. Có thể lựa chọn vị trí đầu khe hẹp thủ công hoặc tự động. Sự thay đổi cạnh bên và chiều cao có thể được lập trình bằng động cơ hoặc thủ công và có thể điều chỉnh ở độ phân giải lên đến 1um. Hệ thống dễ vận hành với việc thực hiện các lớp phủ chính xác lặp đi lặp lại theo cách có thể dự đoán và kiểm soát được, cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các nhà nghiên cứu về các biến số của quá trình sơn phủ.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: