LMS Technologies Vietnam

Công Nghệ Phủ Chất Dẻo Bằng Đầu Tạo Hình Khe Hẹp

FOM arcRC

FOM arcRC được thiết kế để mô phỏng lớp phủ dạng cuộn công nghiệp ở dạng nhỏ hơn và thân thiện với phòng thí nghiệm. Nó cung cấp quy trình làm việc liền mạch, nhanh chóng và khả năng kiểm soát tuyệt vời để phủ nhiều loại vật liệu hoạt động bằng cách sử dụng các thành phần cấp công nghiệp và giao diện thân thiện với người dùng. Hệ thống là điểm khởi đầu lý tưởng để phát triển xử lý thiết bị do khả năng xử lý nhiều thiết bị. Đồng thời, nó cũng cho phép người dùng thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu cơ bản và sản xuất quy mô thí điểm với trọng tâm là phát triển quy trình phủ hỗ trợ cuộn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: