LMS Technologies Vietnam

Công Nghệ Phủ Chất Dẻo Bằng Đầu Tạo Hình Khe Hẹp

FOM nanoRC

FOM nanoRC là một công cụ chính xác, nhẹ, dễ sử dụng, để tạo ớp phủ đầu khe hẹp của màng mỏng chức năng và các thiết bị từ bất kỳ dung dịch hoặc tiền chất dạng huyền phù đặc nào. FOM nanoRC cho phép người dùng bắt chước các quy trình phủ phức tạp đạt được trên các máy cuộn quy mô lớn bằng cách sử dụng diện tích nhỏ và tiết kiệm chi phí hơn.

Thiết kế độc đáo cung cấp bằng chứng trực tiếp về khả năng mở rộng của bất kỳ lớp phủ nào được tiến hành mà không cần tiêu thụ nhiều vật liệu hoặc thời gian khởi động, làm cho FOM nanoRC trở thành một công cụ đáng tin cậy và hiệu quả hơn nhiều so với các lựa chọn thay thế hiện tại.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: