DMA EPLEXOR Nhiệt Độ Cao


Dòng EPLEXOR® HT là dòng thiết bị duy nhất trên thị trường có thể thực hiện các phép đo DMA với lực động học tối đa 500N ở nhiệt độ 1500°C.

Hai lò nung nhiệt độ cao: RT đến 1000°C và RT đến 1500°C. Với lò nung tiêu chuẩn (-160°C đến 500°C) được gắn đồng thời, nó có thể thực hiện các lần chạy thử liên tục ở cả hai phạm vi nhiệt độ thất và cao. Do đó, EPLEXOR® HT có thể đáp ứng toàn bộ phạm vi nhiệt độ từ  -160°C đến 1500°C.

Các thiết bị điện tử bên trong hệ thống tự động xác định lò nung nào đang được sử dụng. 

Liên Hệ
Phạm vi nhiệt độ

-160°C đến 1500°C; phạm vi nhiệt độ đầy đủ có thể được đáp ứng nếu thiết bị được trang bị với lò nung nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp

Phạm vi tần số 0.01 đến 100 Hz; tùy chọn: 0.0001 Hz; 200 Hz
Phạm vi lực tĩnh max. 1500 N
Phạm vi lực động từ ± 25 N lên đến ± 500 N (phụ thuộc vào model)
Cảm biến lực

có thể thay đổi; lực trên danh nghĩa từ 10 N đến 500 N

(phụ thuộc vào loại thiết vị và cấu hình)

Chuyển vị tĩnh max. 60 mm (để bù các lực tĩnh cao và để mở rộng phạm vi hoạt động)
Biên độ động học

từ ± 1.5 mm lên đến ± 6 mm

(phụ thuộc vào loại thiết vị và cấu hình)

Chế độ đo cho những ứng dụng trên 500°C nén, uốn 3/4 điểm và không đối xứng
Không gian làm việc của lò nung nhiệt độ cao buồng hình trụ, dia.: 70 mm, cao: 120 mm

 

 
TOP