LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Cơ Lý Động Học (DMA/DMTA)

DMA 303 Eplexor®

Phân tích Cơ học Động (DMA/DMTA) là một kỹ thuật mạnh mẽ để thử nghiệm hành vi cơ học của vật liệu, đặc biệt là các tính chất quan trọng đàn hồi-nhớt của polymer. Phương pháp này hoạt động bằng cách tác dụng các lực và biến dạng dao động dưới các điều kiện thay đổi như nhiệt độ, thời gian và tần số. Bằng cách phân tích sự phản hồi của vật liệu, DMA cung cấp những hiểu biết giá trị về các đặc tính đàn hồi và giảm chấn của nó. Thiết bị tiên tiến DMA 303 Eplexor® cung cấp độ chính xác vượt trội và có thể xử lý nhiều loại mẫu và ứng dụng khác nhau. Phần mềm thân thiện với người dùng và công thái học được cải thiện giúp chúng phù hợp cho sử dụng chuyên sâu trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và kiểm soát chất lượng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: