LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Cơ Lý Động Học (DMA/DMTA)

DMA 242 E Artemis

DMA đa năng nhất trên thế giới

Dòng DMA 242 E Artemis mới kết hợp sự vận hành dễ dàng với phần mềm đo lường và đánh giá Proteus® thân thiện với người dùng. Điều này làm cho việc mô tả các đặc tính cơ lý động học như một hàm của tần số, nhiệt độ và thời gian trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Thiết kế dạng mô-đun của nó cùng với nhiều loại giá đỡ mẫu và hệ thống làm lạnh cho phép DMA 242 E Artemis xử lý nhiều loại mẫu và đáp ứng nhiều ứng dụng.

Các tùy chọn bổ sung khác nhau làm cho nó trở thành thiết bị lý tưởng cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào và là một khoản đầu tư dài hạn an toàn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: