LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Ngành Dược

Thiết Bị Phân Tích Nhiệt (DSC/TGA/STA)

Phân tích nhiệt là một tập hợp các kỹ thuật đã được sử dụng trong vô số phòng thí nghiệm trên toàn cầu để phân tích và xác định đặc tính của các chất hữu cơ và vô cơ – cho dù là chất rắn hay chất lỏng, cần thiết cho mọi phòng thí nghiệm.

Các kỹ thuật này cũng được bao gồm trong nhiều dược điển khác nhau (Châu Âu – EP, Nhật Bản – JP, Mỹ – USP, Trung Quốc – ChP, v.v.).

Các dòng thiết bị Nevio của NETZSCH được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các ngành hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm. Do đó, nó là tối ưu cho nghiên cứu và phát triển, kiểm soát chất lượng và thử nghiệm hợp đồng trong các lĩnh vực này. Các thiết bị này dễ vận hành, chính xác và đáng tin cậy, đồng thời cung cấp nhiều giải pháp thông minh, bao gồm một số cách để tự động hóa công việc hàng ngày của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
Phần mềm Proteus® với chức năng Proteus Protect đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu ở mức cao nhất và đáp ứng các yêu cầu của 21 CFR Phần 11 hoặc Phụ lục 11 của EU.