LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Ngành Dược

Máy Đùn Dược Phẩm Vít Đôi Pharma 24

Thiết kế nhỏ gọn, không có kẽ hở đảm bảo tuân thủ GMP. Tất cả các bộ phận tiếp xúc của sản phẩm có thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh và kiểm tra. Với sự tiện lợi của việc loại bỏ các lớp lót buồng làm việc, bộ phận tiếp xúc thứ hai cho những thay đổi sản phẩm trong dây chuyền sẽ rút ngắn đáng kể tổng thay đổi theo thời gian.

Buồng làm việc được phân chia hoàn toàn với 8 khu vực làm nóng và làm mát riêng lẻ, áp suất vận hành lên đến 100 bar, đảm bảo tính linh hoạt tối đa trong thiết kế quy trình.

Phần mềm điều khiển và vận hành toàn diện, theo tiêu chuẩn công nghiệp cho phép thực hiện chức năng plug-and-play với thiết bị quy trình upstream và downstream. Nó còn cung cấp một chương trình quản lý người dùng và công thức cũng như chức năng kiểm tra lộ trình đánh giá (audit trail).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: