LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Truyền Hình Đa Yếu Tố

PORTASPEC® 2501 Series X

PortaSpec® 2501 Series X có khả năng thực hiện phân tích thành phần đa nguyên tố trong phạm vi từ Ti đến U và lý tưởng để đo trọng lượng lớp phủ tiền xử lý của cả crôm và titan.
Phần mềm PortaSpec® PCS được thiết kế cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ống và thanh, khai thác mỏ và khoáng sản, dầu khí, thép hợp kim cao và thấp, kim loại phế liệu, thủy tinh, sợi tổng hợp và tự nhiên, vật liệu xây dựng, đồ hộp, nghiên cứu hóa học, nghiên cứu hợp kim, ô tô, thử nghiệm hạt nhân.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: