LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Truyền Hình Đa Yếu Tố

PortaMelt - Lab Sample Preparation Equipment

Lò nung hồ quang điện Cianflone PortaMelt là một giải pháp chi phí thấp, ít bảo trì để nung chảy bột tinh khiết của kim loại và phi kim loại, vật liệu tổng hợp và cô đặc lên tới khoảng 3600° F. Mẫu thử nghiệm có thể ở nhiều dạng khác nhau.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: