LMS Technologies Vietnam

Kiểm Tra Thành Phần Hòa Tan

CRYSTEX QC

Thiết bị QC CRYSTEX đại diện cho một bước tiến trong công nghệ tự động hóa xác định thành phần hòa tan hoặc vô định hình trong chất đồng trùng hợp polypropylene. Đây là một thiết bị đáng tin cậy để hoạt động liên tục trong phòng thí nghiệm của nhà máy sản xuất với không gian tối thiểu và nhiều tiện ích.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: