LMS Technologies Vietnam

Kiểm Tra Thành Phần Hòa Tan

CRYSTEX

Thiết bị CRYSTEX được coi là một công nghệ đột phá tự động hóa kiểm tra thành phần vô định hình trong chất đồng trùng hợp polypropylene, còn được gọi là phép đo chất tan xylen trong chất đồng trùng hợp polypropylene. Các phần tinh thể và amourphous được tách ra thông qua chu trình nhiệt độ hòa tan – kết tinh trong các bình thép không gỉ kín (có thể phân tích tối đa ba mẫu cùng một lúc).

Phương pháp này đang được ngành công nghiệp chấp nhận như một phương pháp thay thế mạnh mẽ và đáng tin cậy cho phương pháp trọng lượng truyền thống (ISO 6427 phần B, ASTM D-5492) do giảm đáng kể thời gian của nhà phân tích và vật tư phòng thí nghiệm, độ chính xác vượt trội và đa khả năng phát hiện.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: