LMS Technologies Vietnam

Kiểm Tra Thành Phần Hòa Tan

CRYSTEX 42

CRYSTEX 42 là phương pháp tiếp cận công suất lớn và hoàn toàn tự động để thu được phần hòa tan trong polypropylene và copolyme. Nó là một giải pháp thay thế hiện đại cho phương pháp hóa học ướt truyền thống dựa trên khả năng hòa tan xylen vốn được biết đến là rất tốn thời gian và yêu cầu xử lý thủ công liên tục dung môi ở nhiệt độ cao.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: