LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Đồng Thời (STA = TGA+DSC)

STA 449 F5 Jupiter®

STA 449 F5 Jupiter® với thiết kế kín chân không được chế tạo thủ công dành riêng cho các ứng dụng đặc biệt. Mỗi thiết bị đều được lên cấu hình trước mỗi khi bạn cần, với tất cẩ các đặc điểm phần cứng và phần mềm được yêu cầu cho những ứng dụng nhiệt độ cao trong mảng gốm sứ, vô cơ, vật liệu xây dựng, etc.

STA 449 F5 Jupiter® có độ phân giải cao, phạm vi cao, cân sai lệch thấp và khả năng nhạy DSC cho phép nó hoạt động vượt trội trong tất cả các ứng dụng điển hình ở nhiều nhiệt độ khác nhau.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: