LMS Technologies Vietnam

Phân Tích Nhiệt Đồng Thời (STA = TGA+DSC)

STA 449 F1 Jupiter®

STA 449 F1 Jupiter® kết hợp tính linh hoạt của cấu hình không giới hạn và hiệu suất chưa từng có trong cùng một thiết bị.

Bằng cách ghép nối bổ sung với MS và/hoặc FT-IR để có thể thực hiện các phân tích toàn diện hơn.

Tất cả các đặc điểm này làm cho STA 449 F1 Jupiter® trở thành công cụ lý tưởng thực hiện các phân tích nhiệt của vật liệu trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và đảm bảo chất lượng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: