LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Cơ Lý Động Học (DMA/DMTA)

DMA GABO EPLEXOR - Dòng DMA Lực Lớn Lên Đến ±500 N

Các thiết bị thử nghiệm của dòng GABO EPLEXOR® lên đến ±500 N cho phép xác định đặc tính cơ lý động học (hoặc tĩnh) của một phạm vi lớn nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm các chất đàn hồi và polymer, composit, kim loại, thủy tinh, gốm sứ, vật liệu sinh học và thực phẩm, chất kết dính và chất lỏng.

Thiết kế mô-đun của hệ thống DMA/DMTA lực lớn cho phép đo ở các chế độ kéo, nén, uốn và xé rách. Các dòng thiết bị này khác nhau chủ yếu về phạm vi lực động học tối đa ±25 N, ±100 N, ±150 N và ±500 N.

Các tùy chọn bổ sung khác nhau giúp chúng trở thành một khoản đầu tư dài hạn an toàn.

Tất cả thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn như DIN 53513, ISO 6721/1, ISO 6721/4, ISO 6721/5, ISO 6721/6, ISO 4664, ASTM D4065, và ASTM D4473.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: