Máy Lưu Biến Mao Quản Cao Su

Máy đo lưu biến mao quản cao su RCR là một máy đo mao quản cải tiến để xác định thuộc tính dòng chảy của các hợp chất cao su trong các điều kiện xử lý. RCR được tối ưu hóa để có thời gian đo ngắn nhất có thể và vận hành dễ dàng để cung cấp kết quả rất nhanh, đặc biệt là trong các ứng dụng QC.

Các chế độ đo:
 • • Chế độ đùn để đo độ nhớt
 • • Chế độ phun để mô phỏng quá trình ép phun và mô tả các đặc tính của thuộc tính lưu hóa (tùy chọn)
 • • Đo độ phình khuôn (tùy chọn)

MODEL: RCR 20RCR 75

Liên Hệ
 • Lực thử tối đa 20kN (Model RCA 20) hoặc 75kN (Model RCR 75)
 • Thử nghiệm trong điều kiện sản xuất và chế biến
 • Đường kính piston 20mm (Model RCR 20) hoặc tùy chọn 20, 30 hoặc 35 mm (Model RCR 75)
 • Thời gian thử nghiệm ngắn dưới 3 phút
 • Phạm vi tốc độ động cao (1: 800000)
 • Tăng tốc piston nhanh: 0-15 mm / giây chỉ trong 0,35 giây.
 • Chế độ đùn với tối đa 3 tốc độ piston cho mỗi lần chiết rót để xác định độ nhớt
 • Tham số hóa dễ dàng, thực hiện kiểm tra và đánh giá với phần mềm “Rubberview”
 • Tùy chọn: Chế độ phun với sự phân chia nhiệt độ được kiểm soát độc lập hoặc khuôn xoắn ốc
 • Tùy chọn: Đo độ nhớt nhựa nhiệt rắn với ống mao dẫn và buồng thử nghiệm đặc biệt (Model RCR 75)
TOP