LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Và Lưu Biến Thermo Scientific Haake

Máy Đo Độ Nhớt Xoay HAAKE™ MARS™ iQ – air-bearing

Dòng HAAKE MARS iQ Air sử dụng đệm khí và cung cấp phạm vi đo rộng trên nhiều loại mẫu và khả năng thử nghiệm mở rộng bao gồm phân tích kết cấu, thử nghiệm phụ thuộc và áp suất. Đây là một công cụ lý tưởng và mạnh mẽ để cho phép xác định đặc tính lưu biến nhanh, nhất quán thông qua phần mềm hoặc màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng, cung cấp khả năng hỗ trợ người dùng với các quy trình vận hành tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc hình ảnh.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: