LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Và Lưu Biến Thermo Scientific Haake

Máy Đo Độ Nhớt HAAKE™ Viscotester™ iQ Air

Máy đo độ nhớt / lưu biến Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ và Viscotester™ iQ Air đo và phân tích các đặc tính lưu biến của nhiều loại mẫu từ dạng lỏng, dạng sệt và bán rắn. Máy đo lưu biến Viscotester iQ là một giải pháp đơn giản được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu biến hàng ngày của các phòng thí nghiệm QC. Máy đo lưu biến Viscotester iQ Air là máy đo lưu biến ổ đệm khí dao động thương mại nhỏ nhất thế giới. Máy đo lưu biến có thể được sử dụng như một thiết bị di động độc lập hoặc như một thành phần được kiểm soát hoàn toàn bằng phần mềm trong phòng thí nghiệm QC của bạn.

Máy đo lưu biến HAAKE Viscotester iQ là sản phẩm thay thế cho Máy đo độ nhớt quay HAAKE Viscotester 550.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
Lý tưởng để kiểm soát chất lượng công nghiệp trong Sơn & Chất phủ, Thực phẩm, Mỹ phẩm & Dược phẩm, Pin & Năng lượng sạch, Polyme & Hóa chất, Xi măng & Vật liệu xây dựng, Hóa dầu.