Kiểm tra thành phần hòa tan

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.
CRYSTEX

CRYSTEX

Thiết bị CRYSTEX được coi là một công nghệ đột phá tự động hóa kiểm tra thành phần vô định hình trong chất đồng trùng hợp polypropylene, còn được gọi là phép đo chất tan xylen trong chất đồng trùng hợp polypropylene. Các phần tinh thể và amourphous được tách ra thông qua chu trình nhiệt độ hòa tan - kết tinh trong các bình thép không gỉ kín (có thể phân tích tối đa ba mẫu cùng một lúc).


CRYSTEX QC

CRYSTEX QC

Thiết bị QC CRYSTEX đại diện cho một bước tiến trong công nghệ tự động hóa xác định thành phần hòa tan hoặc vô định hình trong chất đồng trùng hợp polypropylene. Đây là một thiết bị đáng tin cậy để hoạt động liên tục trong phòng thí nghiệm của nhà máy sản xuất với không gian tối thiểu và nhiều tiện ích.


CRYSTEX 42

CRYSTEX 42

CRYSTEX 42 là phương pháp tiếp cận công suất lớn và hoàn toàn tự động để thu được phần hòa tan trong polypropylene và copolyme. Nó là một giải pháp thay thế hiện đại cho phương pháp hóa học ướt truyền thống dựa trên khả năng hòa tan xylen vốn được biết đến là rất tốn thời gian và yêu cầu xử lý thủ công liên tục dung môi ở nhiệt độ cao.


TOP