LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Bền Mỏi Vật Liệu

Servo Controller 4830

Bộ điều khiển Servo Controller 4830 cung cấp nhiều chức năng và hiệu suất tuyệt vời. Nó tăng cường độ chính xác của độ bền và kiểm tra động học của vật liệu và mẫu.

Sử dụng tính năng tiên tiến và kết hợp kiểm soát kỹ thuật số, 4830 đạt được hiệu suất đẳng cấp thế giới (độ chính xác lực ±0.5% tại giá trị hiển thị) với hệ thống tiêu chuẩn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: