LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Bền Mỏi Vật Liệu

Hệ thống Jack EHF-J Series

Thiết bị truyền động thủy lực công suất cao để kiểm tra quy mô đầy đủ và đánh giá các mẫu lớn. Hệ thống Jack được sử dụng để kiểm tra các đặc tính độ bền bằng cách gắn thiết bị truyền động vào sàn thử nghiệm trong phòng chắc chắn, vào tường phản ứng, với tấm đế (làm bằng thép) hoặc khung thử nghiệm, sau đó đặt tải lên các mẫu theo một quy định cụ thể. Có sẵn hai loại hệ thống kích, hoặc động hoặc tĩnh, dựa trên các mục tiêu thử nghiệm.

Công suất: 100kN đến 1000kN
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: