LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Kiểm Tra Nguyên Liệu Thô

Dây Chuyền Ép Đùn Sản Xuất Băng Dính (Tape Line SSA®)

OCS Tape Line loại SSA® được sử dụng trong ngành công nghiệp dây và cáp để phát hiện các bất thường bề mặt (vết nứt) trên màng polyme đục (dạng tape). Dây chuyền SSA® bao gồm Máy đùn đo (ME) và Máy phân tích chất lượng màng film có Cuộn làm lạnh (MFA-CR). Trong quá trình đo bề mặt, màng polyme ép đùn (băng) đi qua một cuộn làm lạnh, cuộn này vận chuyển băng dính đến Máy phân tích chất lượng bề mặt (SQA).

Hệ thống camera CMOS có độ phân giải cao này đo chiều cao của các khuyết tật bề mặt (còn được gọi là vết lõm hoặc chất kết tụ) với độ phân giải 1 µm bằng cách sử dụng cuộn đo được thiết kế đặc biệt. Ngoài ra, đường kính cơ sở và đường kính ở một nửa chiều cao của bề mặt khuyết tật được đo với độ phân giải 10 µm. Phần mềm phân tích cho phép người dùng xác định chiều cao và đường kính, đồng thời phân loại các điểm đo được dựa trên các thông số đo được.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
Sau đó, các pips có thể được đánh dấu bằng Hệ thống in nhãn bằng LASER (LM100) hoặc Máy in Nhãn (LP100). Sau đó, màng polyme được cắt thành các dải bằng Máy cắt và phân loại màng film OCS (OFC100) và được phân loại vào các thùng chứa. Toàn bộ hệ thống có thể được quản lý dễ dàng thông qua bộ điều khiển với bảng điều khiển cảm ứng trên phần mềm, chẳng hạn như cài đặt các thông số của thiết bị, độ căng của màng và tốc độ.

Nguyên liệu thô có thể kiểm tra: Hạt/màng polyme không trong suốt (băng dính), bột và vẩy nhựa.