LMS Technologies Vietnam

Hệ Thống Kiểm Tra Nguyên Liệu Thô

Dây Chuyền Ép Đùn Sản Xuất Băng Dính (Tape Line TCA®)

Màng polyme trong suốt được kiểm tra bằng hệ thống Tape Line TCA® (băng dính) của OCS. Nó bao gồm hai phần: Máy đùn đo lường OCS (ME) và Máy phân tích chất lượng màng film OCS tích hợp máy cán (MFA-Calender). Hệ thống máy cán của chúng tôi được tạo riêng cho ngành công nghiệp dây và cáp. Nó ép và làm mát cả hai mặt của màng polyme ép đùn (băng dính), đảm bảo độ dày của vật liệu có bề mặt mịn và nhất quán để phân tích quang học..

Một hệ thống camera có độ phân giải cao phát hiện các chất gây ô nhiễm, gel, đốm đen, sợi và các hạt kim loại trong Máy phân tích chất lượng băng dính (TQA100). Hệ thống In nhãn bằng LASER (LM100) hoặc Máy in Nhãn (LP100) đánh dấu các lỗi được phát hiện. Sau đó, màng polyme được cắt thành các dải và được phân loại vào các thùng chứa thích hợp bằng Máy cắt và phân loại film của OCS (OFC100).

Nguyên liệu thô có thể kiểm tra: Hạt/màng polyme trong suốt (băng dính), bột và vẩy nhựa.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: