Hệ thống Jack EHF-J Series

Thiết bị truyền động thủy lực công suất cao để kiểm tra quy mô đầy đủ và đánh giá các mẫu lớn. Hệ thống Jack được sử dụng để kiểm tra các đặc tính độ bền bằng cách gắn thiết bị truyền động vào sàn thử nghiệm trong phòng chắc chắn, vào tường phản ứng, với tấm đế (làm bằng thép) hoặc khung thử nghiệm, sau đó đặt tải lên các mẫu theo một quy định cụ thể. Có sẵn hai loại hệ thống kích, hoặc động hoặc tĩnh, dựa trên các mục tiêu thử nghiệm.

Công suất: 100kN đến 1000kN

Liên Hệ
  • Hệ thống jack thử nghiệm động học được thiết kế với độ ma sát thấp để tối đa hóa độ bền
  • Hệ thống nhiều máy jack có thể được làm theo yêu cầu và điều khiển bằng cách áp dụng tải theo bất kỳ hướng XYZ nào
  • Các máy jack có thể được lắp đặt trên khung thử nghiệm dầm ngang và được sử dụng như một máy thử nghiệm cho các bộ phận kết cấu
TOP