LMS Technologies Vietnam

Đầu Dò Hồng Ngoại

IR5 MCT

IR5 MCT là một máy dò hồng ngoại được thiết kế để xác định nồng độ và thành phần trực tuyến. Nó kết hợp một cảm biến dòng chảy nhiệt độ cao, bộ lọc nhiễu ở năm bước sóng khác nhau và một MCT làm mát bằng nhiệt điện có độ nhạy cao (máy dò Cadmium Telluride thủy ngân) mà không yêu cầu Nitơ lỏng.

Máy dò hồng ngoại IR5 MCT kết hợp cảm biến rò rỉ hơi gắn với dòng chảy qua bộ điều khiển nhiệt độ bên trong và tế bào cho cảm biến được gia nhiệt và đường truyền để cho phép sử dụng an toàn cho các ứng dụng nhiệt độ cao.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: