LMS Technologies Vietnam

Đầu Dò Hồng Ngoại

IR4

IR4 là máy dò hồng ngoại bước sóng kép, sử dụng nguyên lý quang phổ hấp thụ tia hồng ngoại để đo nồng độ và thành phần trong Polyolefin.

IR4 là máy dò được sử dụng trong tất cả các thiết bị phân tích Polymer Char và được thiết kế để xác định nồng độ và thành phần trực tuyến trong HPLC, GPC hoặc được kết hợp với các kỹ thuật tách khác như CRYSTAF, TREF, v.v. và nó đã được chứng minh là máy dò Polyolefin thích hợp nhất.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: