LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Hệ Số Giãn Nở Nhiệt

DIL 402 Expedis Select & Supreme HT

Máy đo hệ số giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Select and Supreme cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở nhiệt tiên tiến và được thiết kế đáp ứng phạm vi rộng các ứng dụng phức tạp. Tất cả thiết bị dòng DIL Expedis đều được đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác.

Đây là dòng máy đo hệ số giãn nở ngang đầu tiên trên thị trường cho phép điều biến lực, và bằng cách này, thu hẹp khoảng cách giữa phép đo hệ số giãn nở nhiệt và phân tích cơ nhiệt (TMA) dưới điều kiện tải dao động.

Cả hai phiên bản này được thiết kế đặc biệt phục vụ nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghiệp phức tạp. Dòng Supreme được trang bị đầy đủ, toàn diện và loại Tùy chọn nâng cấp.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: