LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Hệ Số Giãn Nở Nhiệt

DIL 402 Expedis Classic

Máy đo độ giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Classic cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở tiên tiến và được thiết kế đáp ứng những ứng dụng phức tạp. Giống như tất cả các dòng DIL Expedis, phiên bản Classic đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: