LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Kích Cỡ Hạt Và Thế Zeta

Phổ kế điện âm thanh đo kích cỡ hạt và thế Zeta DT-1202

Kết hợp phép đo độ suy giảm âm thanh của kích cỡ hạt từ DT-100 với phép đo điện âm của thế zeta từ DT-300, DT-1202 là một hệ thống hoàn chỉnh để đặc trưng cho sự phân tán.

Có thể thêm nhiều tùy chọn khác nhau như máy chuẩn độ, đo pH / nhiệt độ, độ dẫn điện đối với môi trường nước cũng như không chứa nước và hằng số điện môi.


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: